Ten Clarenwater Thesis Award (familiebedrijven)

fototje

** For English, scroll down **

Heb jij je scriptie geschreven over familiebedrijven en denk je dat je in aanmerking komt voor de Ten Clarenwater Thesis Award? Lees dan onderstaande goed door. We nodigen je van harte uit deel te nemen en je scriptie in te sturen.

Er zijn twee prijzen te vergeven: één voor een scriptie op bachelor niveau en één voor een scriptie op master niveau. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige scripties mogen worden ingestuurd. Daarnaast maakt het niet uit welke opleiding je hebt gevolgd. Het multidisciplinaire karakter van het onderwerp familiebedrijf maakt dat interessante inzichten kunnen ontstaan vanuit zowel economisch, bedrijfskundig, juridisch, psychologisch en sociaal perspectief. Studenten over de hele wereld zijn uitgenodigd om hun werk in te sturen. De winnaars worden beloond met een geldbedrag van €2.500,= plus een publicatie in de Ten Clarenwater thesisreeks.

Voor meer informatie kun je kijken op: tenclarenwaterthesisaward.com.

** English Version **

Ten Clarenwater Thesis Award

Have you written a thesis about family companies and do you think you are eligible for the Ten Clarenwater Thesis Award? Then please read the following carefully. We cordially invite you to participate and to submit your thesis.

Two prizes will be awarded: one for a thesis at Bachelor’s level and one for a thesis at Master’s level. It does not matter which study programme you followed. Since family companies are a multidisciplinary topic, interesting insights can arise from economic, business, legal, psychological and social perspectives. Students worldwide are invited to submit their work: the winners will be awarded prize money of €2,500 and their thesis will be published in the Ten Clarenwater thesis series.

More information can be found at: tenclarenwaterthesisaward.com.