Open workshop TU Delft Starship Team

We’re the TU Delft Starship Team (DSTART), a group of students and researchers with a shared passion for interstellar travel, especially starship concepts. We’re currently looking for new team members from all faculties. As the project is very interdisciplinary, we need people from everywhere to achieve this mission! No previous knowledge about aerospace engineering is needed!

With projects such as ‘Breakthrough Starshot’, interstellar exploration is suddenly becoming more of a reality. However, the starships of the future won’t look anything like Star Trek’s Enterprise. At DSTART we integrate engineering, architecture and biology to develop evolvable space technology. We would love to hear if anyone from your community is interested in this! We use a very open collaborative approach, with a weekly work session (details below). 

DSTART was launched by Angelo Vermeulen, a space systems researcher, biologist and community artist working on his PhD here at TU Delft. In 2013 he was Crew Commander of the NASA-funded HI-SEAS Mars simulation in Hawaii. From 2011-2012 he was a member of the European Space Agency Topical Team Arts & Science (ETTAS). He currently holds positions in two space companies (IPStar and LIQUIFER Systems Group).

WEEKLY OPEN WORK SESSIONS
When? Each Monday from 4pm-6pm 
Where? TPM, Room B1.300
More Info? Angelo Vermeulen, a.c.j.vermeulen@tudelft.nl, +32485711556

Ent-Ex Events: Opportunity For Young People

In an increasingly difficult employment market, young people need to differentiate themselves. We have a great opportunity for young people learn key skills such as effective leadership, teamworking, time management, effective networking, creative problem solving, etc… all of this for FREE (excluding lunches and coffees).

We recently announced this year’s series of three days ‘Ent-Ex Entrepreneurial skills development’ programme. The first workshop will be in The Hague (2 – 4 May).

Thanks to the support of our member company CB&I and the support of the Haagse Hogeschool, we are able to offer participation fees for FREE (participants will have to pay 60€ to cover their breakfasts, lunches and coffees). In order to make the workshop interactive, places are limited.

More details about this workshop in The Hague on 2nd-4th May can be found here.

Intersection news December

** For English, scroll down **

Beste SEC studenten,
Het is alweer december, Sinterklaas is langs geweest en we gaan hard op de kerstperiode af. Met het nieuwe bestuur van InterSECtion zijn we de afgelopen tijd ook hard bezig geweest! Daarom deze nieuwsbrief, om jullie op de hoogte te brengen van de nieuwe zaken en voor wat er de komende tijd in de planning staat.

EVENTS

ProSECco lunch met ‘Broodje Leo’
We hebben het al in de collegepraatjes deze week aangegeven, maar volgende week, dinsdag 13 december, zal de eerste ProSECco lunch met Broodje Leo plaatsvinden! Geef je op via het formulier op de website en neem 1 euro mee voor je broodje. Deze lunches zullen periodiek worden georganiseerd en de staff is ook uitgenodigd – een uitgelezen kans dus om in je lunchpauze niet alleen een heerlijk broodje te nuttigen, maar ook je medestudenten en de docenten beter te leren kennen.
Nieuwjaarsdiner
In plaats van het traditionele kerstdiner zal er dit studiejaar, op woensdag 11 januari, een Nieuwjaarsdiner zijn! Opgeven kan binnenkort via de site. Meer informatie zal hier snel ook beschikbaar komen, maar het zal waarschijnlijk een betaalbaar driegangendiner worden in de Wijnhaven in Delft, met na afloop een gezellige borrel. 

MEDEDELINGEN EN VERNIEUWINGEN

Site

Dit jaar is de site compleet vernieuwd met dank aan onze Commissaris Extern, Lenny. Op de nieuwe site komen

  1. Meldingen van de aankomende events en aanmeldformulieren.
  2. Vacatures en aanbiedingen voor banen en internships.
  3.  Een feedbackformulier zodat feedback zoals opmerkingen en klachten over de opleiding, vakken of docenten op elk moment en anoniem gegeven kunnen worden.
  4. Een bestelpagina voor studieboeken.
Facebook groep
 

Study Association InterSECtion. Word lid van de groep voor updates over vacatures en evenementen. Studenten delen hier ook interessante nieuwsartikelen en vragen over vakken. Je kan ook vrienden worden met ons: “InterSECtion TU Delft”.

Blackboard

Enroll in de Blackboard organisatie “MSc Science Education and Communication (SEC)”. Dit is de officiële organisatie pagina van de SEC-opleiding, waar je onder andere informatie kan vinden over de staff en hun onderzoek, vakken en het afstudeerproces.

LinkedIn
Volg ons op LinkedIn en word onderdeel van ons professionele netwerk!
 

WhatsApp

Kom bij onze SEC WhatsApp groep om snel met andere SEC studenten te communiceren, vragen te stellen en op de hoogte te zijn van de laatste events! Stuur een mailtje naar het bestuur met je telefoonnummer en wij voegen je toe!

Last but not least Kom gezellig langs bij ons op het hok (in de SEC gang op TN, F154)! We zijn elke maandag en vrijdag aanwezig van 10:00 tot 16:00. Studenten kunnen bij ons gratis een kopje koffie of thee komen halen en in de toekomst zullen we ook een reserveringssysteem zodat je projectruimtes kan afschrijven om aan groepsprojecten te werken.
 
Mocht je geïnteresseerd zijn in het opzetten van Crash Cases of een studiereis, of als je gewoon vragen, opmerking of ideeën hebt, stuur ons een mailtje!
Kimberly, Lenny, Maxime en Pascalle
9e bestuur Study Association InterSECtion
intersection@tudelft.nl
www.sa-intersection.n

** English Version **

Dear SEC students,
The end of the calendar year is fast approaching, Sinterklaas has come and gone and we are quickly heading for the Christmas holidays.
The new board of InterSECtion has also been very busy the past weeks! That’s why we’re sending you this newsletter, to update you on the new developments and the events planned for the coming time.

EVENTS

ProSECco lunch with ‘Broodje Leo’
We talked about it this week in the lectures already, but for the ones who missed it: next week, Tuesday 13 December, there will be a ProSECco lunch with a ‘Broodje Leo’ for only 1 euro! Register via the form on the website and take your euro with you to the lunch!
These lunches will be organized periodically, and besides students the staff are also invited. So, a great chance to enjoy a good sandwich and connect with fellow students and the staff! 
New Year’s Dinner
Instead of the traditional Christmas dinner, this academic year there will be a New Year’s dinner on Wednesday 11 January! Registration is possible via the site, where there will soon be more information about the venue and the price. The idea is to have a nice, affordable dinner together with drinks afterwards. 
 

ANNOUNCEMENTS AND NEW STUFF

Site

The site has been completely revamped thanks to our Commissaris Extern, Lenny. On the new site, the following useful things are available:

  1. Announcements for upcoming events and registration forms.
  2. Openings for jobs and internships.
  3. feedback form so that you don’t have to wait until the official evaluations to give feedback and perhaps even register complaints about the study program, the courses and the teachers.
  4. study book order page.
Facebook groep
 

Study Association InterSECtion. Become a member of this group for updates about events and internship offers. Also, students often share interesting articles on this page and use it as a platform to discuss questions for courses. You can also become friends with us on Facebook: “InterSECtion TU Delft”.

Blackboard

Enroll in the Blackboard organisatie “MSc Science Education and Communication (SEC)”. This is the official page of the SEC study program. Here you can find information on the courses, the staff and the ongoing research, and the graduation procedure.

LinkedIn

Connect with us on LinkedIn and become a part of our professional network! 

WhatsApp

Join our SEC WhatsApp group to be able to quickly communicate with other students, ask questions and to always be aware of the newest events! Mail the board with your phone number and we will add you to the group.

Last but not least Come by “the hok”, our room in the SEC hallway of the Physics building at F154! We will be present every Monday and Friday from 10:00-16:00. Students can come by for a nice free cup of coffee or tea. In the future, we will also introduce a system to reserve a project room with us.
 
If you are interested in becoming more involved and for instance working on a Crash Case or organizing a study trip, please e-mail us! We also enjoy it if you just e-mail with questions, ideas or comments. 
Kimberly, Lenny, Maxime and Pascalle
9th board of Study Association InterSECtion
intersection@tudelft.nl
www.sa-intersection.nl

 

 

Ten Clarenwater Thesis Award (familiebedrijven)

fototje

** For English, scroll down **

Heb jij je scriptie geschreven over familiebedrijven en denk je dat je in aanmerking komt voor de Ten Clarenwater Thesis Award? Lees dan onderstaande goed door. We nodigen je van harte uit deel te nemen en je scriptie in te sturen.

Er zijn twee prijzen te vergeven: één voor een scriptie op bachelor niveau en één voor een scriptie op master niveau. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige scripties mogen worden ingestuurd. Daarnaast maakt het niet uit welke opleiding je hebt gevolgd. Het multidisciplinaire karakter van het onderwerp familiebedrijf maakt dat interessante inzichten kunnen ontstaan vanuit zowel economisch, bedrijfskundig, juridisch, psychologisch en sociaal perspectief. Studenten over de hele wereld zijn uitgenodigd om hun werk in te sturen. De winnaars worden beloond met een geldbedrag van €2.500,= plus een publicatie in de Ten Clarenwater thesisreeks.

Voor meer informatie kun je kijken op: tenclarenwaterthesisaward.com.

** English Version **

Ten Clarenwater Thesis Award

Have you written a thesis about family companies and do you think you are eligible for the Ten Clarenwater Thesis Award? Then please read the following carefully. We cordially invite you to participate and to submit your thesis.

Two prizes will be awarded: one for a thesis at Bachelor’s level and one for a thesis at Master’s level. It does not matter which study programme you followed. Since family companies are a multidisciplinary topic, interesting insights can arise from economic, business, legal, psychological and social perspectives. Students worldwide are invited to submit their work: the winners will be awarded prize money of €2,500 and their thesis will be published in the Ten Clarenwater thesis series.

More information can be found at: tenclarenwaterthesisaward.com.